Snelstart Ondergrondgegevens

Het BROloket is een kaartapplicatie die toegang biedt tot de grootste database van de Nederlandse ondergrond. Op deze pagina vindt u instructies over het gebruik van deze applicatie. Deze pagina gaat volledig over het gebruik van de kaart voor ondergrondgegevens. Wilt u de instructies voor het gebruik van de kaart voor ondergrondmodellen lezen, bekijk dan de pagina Ondergrondmodellen.

Navigeren op de kaart

Kaart schermvullend weergeven

U kunt de kaart schermvullend weergeven door de betreffende knop te gebruiken:

Kaart schermvullend weergeven Kaart schermvullend weergeven

De header en footer worden verborgen. Het is vanuit de schermvullende weergave nog steeds mogelijk om de knoppen uit de header te gebruiken.

Knop om menu te openen vanuit schermvullende weergave Klik op de menuknop links bovenin om het menu te openen.

Menu vanuit schermvullende weergave


Vanuit het geopende menu kunt de knoppen uit de header gebruiken.

Knop om menu te sluiten vanuit schermvullende weergave Klik op het kruisje om het geopende menu te sluiten en terug te keren naar het voorgaande overzicht.

Gebruik de volgende knop om de kaartvullende weergave ongedaan te maken:

Kaart niet schermvullend weergeven Kaart niet schermvullend weergeven

Inzoomen/uitzoomen

Door te scrollen met uw muis kunt u in- en uitzoomen op de kaart, zodat u een groter of kleiner gebied kunt bekijken.

U kunt ook de navigatieknoppen gebruiken:

Plus-icoon voor inzoomen Inzoomen

Min-icoon voor uitzoomen Uitzoomen

Icoon van Nederland voor volledig uitzoomen Volledig uitzoomen

Verplaatsen

U kunt de kaart verplaatsen door met de muis op de kaart te klikken en ingedrukt te houden. Vervolgens kunt u de kaart verschuiven, zodat u naar de juiste locatie kunt navigeren.

Locatie zoeken

Vergrootglas-icoon voor zoeken Door op de zoekknop te klikken, kunt u een locatie of object op de kaart zoeken.

Screenshot van de zoek-popup


Er verschijnt vervolgens een venster waarin u kunt zoeken in de volgende categorieën:

Object (via identificatie)
U kunt een specifiek object zoeken door het identificatienummer in te voeren.
Adres
U kunt zoeken op een adres in Nederland. Dit kan ook een postcode of plaatsnaam zijn. Tijdens het typen zullen er suggesties worden getoond om u te helpen bij het selecteren van de gewenste locatie.
RD-coördinaten
U kunt zoeken op RD (Rijksdriehoeksstelsel)-coördinaten.
Provincie
U kunt zoeken op provincies of u kunt een van de provincies in Nederland selecteren door op Provincies te klikken. De geselecteerde provincie zal op de kaart worden omlijnd.
Waterschap
U kunt zoeken op waterschappen of u kunt een van de waterschappen in Nederland selecteren door op Waterschappen te klikken. De geselecteerde waterschap zal op de kaart worden omlijnd.

RD-coördinaten

Op de kaart worden rechts onder de RD-coördinaten weergegeven van de positie van uw muis.

Screenshot van rd-coördinaten aanduiding

Gegevens weergeven en verbergen op de kaart

Bij aanvang worden er nog geen gegevens op de kaart getoond. Dat komt omdat er nog geen kaartlagen zijn geselecteerd. Links bovenin vindt u een overzicht van de domeinen. Een domein bestaat uit meerdere kaartlagen.

Screenshot van overzicht met beschikbare domeinen


U kunt de kaartlagen voor een domein activeren door de checkbox aan te vinken:

Screenshot van geactiveerd domein


De kaartlagen binnen het domein worden weergegeven zodra u op de naam van het domein klikt. U kunt vanuit deze weergave ook kaartlagen activeren of deactiveren door de checkbox aan of uit te vinken:

Screenshot van kaartlagen binnen geactiveerd domein


Bij de kaartlagen wordt ook het bijbehorende symbool getoond waaraan u de gegevens op de kaart kunt herkennen. 

Gegevens filteren

Voor de kaartlagen zijn verschillende filter mogelijkheden aanwezig. U opent de filters door op de naam van de kaartlaag te klikken. 

De filters zijn “uitgegrijsd” als deze niet beschikbaar zijn. Zij worden beschikbaar zodra ver genoeg is ingezoomd op de kaart. Voor een aantal filters is een specifieke beschrijving aanwezig in de vorm van een tooltip.

De tooltip is te raadplegen door met de muis over het filter heen te bewegen.

Screenshot van filters van een kaartlaag

Objectinformatie weergeven

Door het klikken op één van de getoonde objecten op de kaart wordt een scherm geopend met informatie over het object.

Punten op de kaart


In het getoonde scherm worden standaard de basisgegevens van het object getoond. Met de tabbladen kan er meer informatie worden opgevraagd. Het kan per object verschillen welke informatie en tabbladen beschikbaar zijn.

Screenshot van een informatiescherm van een willekeurig object


Wanneer er meerdere punten dicht bij elkaar liggen, kunnen bij een klikactie meerdere punten worden getoond in het scherm met objectinformatie.

Middels de pijlen in het scherm kan worden doorgeklikt naar naast gelegen objecten:

Screenshot van bladerknoppen

Als er objecten van verschillende kaartlagen gelijktijdig worden aangeklikt, worden deze in het informatiescherm getoond onder verschillende tabbladen:

Tabbladen voor verschillende objecttypes op 1 locatie

Objecten aanvragen

Naast het bekijken van de informatie op de kaart, is het ook mogelijk om de gegevens van een gewenst gebied aan te vragen. Alvorens u hiermee gaat starten, dient u eerst een kaartlaag in het menu te selecteren. Vervolgens kunt u gebruik maken van één van de selectiemogelijkheden om de gewenste objecten te bepalen.

Binnen het BROloket zijn er twee selectiemogelijkheden.

Rechthoekige selectietool

Met de rechthoekige selectietool kan een rechthoek getekend worden op de kaart. Objecten die binnen het rechthoek vallen, zullen geselecteerd worden.

Rechthoekige selectie tool icoonDoor op de knop met het rechthoek symbool te klikken, kunt u de selectietool activeren of deactiveren. U maakt een selectie door met de muis op de kaart te klikken en deze ingedrukt te houden. U beëindigt de selectie door de knop los te laten.

Animatie voorbeeld van rechthoekige selectie


Tijdens het maken van een selectie is het niet mogelijk om de kaart te verschuiven.

Polygoon selectietool

De gewenste selectie is soms niet met de rechthoekige selectietool te maken. U kunt hierbij denken aan het enkel selecteren van de objecten ten zuiden van een kronkelige rivier. Daarvoor kan dan de polygoon selectietool gebruikt worden. Hiermee kan een selectie worden gemaakt die (bijna) elke gewenste vorm heeft.

Polygoon selectietool icoonDoor op de knop met het polygoon symbool te klikken, kunt u de selectietool activeren of deactiveren. U kunt een selectie starten door met de muis op de kaart te klikken. In tegenstelling tot de rechthoekige selectietool hoeft u niet uw muisknop ingedrukt te houden. Bij elke klik op de kaart wordt een punt van de polygoon gedefinieerd. U kunt zo veel punten neerzetten als u wilt. U beëindigt de selectie door te dubbelklikken.

Animatie van polygoon selectie


U kunt de selectie annuleren door de polygoon selectietool te deactiveren.

Tijdens het tekenen is het nog steeds mogelijk om op de kaart te navigeren door in- of uit te zoomen en door de kaart te verschuiven.

Uw gemaakte selectie aanpassen en aanvragen

Nadat u een selectie hebt gemaakt, verschijnt er een overzicht met de geselecteerde objecten. U kunt de selectie hier bekijken en eventueel objecten uitvinken als u deze niet wilt opnemen in uw aanvraag. De geselecteerde objecten kunnen over meerdere pagina’s worden weergegeven in het overzicht.

Voorbeeld screenshot van een selectielijst


Als u tevreden bent met de gemaakte selectie, drukt u op de "Ga naar aanvragen" knop. Er verschijnt nu een formulier waar u de volgende gegevens kunt invullen:

E-mailadres (verplicht)
Het e-mailadres wat gebruikt wordt om de aanvraag naar toe te sturen.
Naam
De naam die wordt gebruikt in de aanhef van de e-mail.
Kenmerk
Een kenmerk wordt o.a. gebruikt als onderwerp in de e-mail. U kunt de aanvraag hiermee eenvoudig herkennen.
Organisatie
De organisatie waar u de informatie voor aanvraagt.
Controlecode
U dient de weergegeven (CAPTCHA) code over te nemen. Op deze manier proberen wij misbruik te voorkomen.

(De ingevoerde gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het per e-mail versturen van de aangevraagde gegevens. Bekijk het privacy statement voor het gebruik van de website)

Contactgegevensformulier om data aan te vragen

Na het insturen van de gegevens, zal uw aanvraag worden verwerkt. De mogelijke verwerkingstijd kan tot maximaal 4 uur bedragen. Zodra uw aanvraag is afgehandeld, ontvangt u een e-mail met een link naar de downloadlocatie. De gegevens kunt u vervolgens downloaden in .ZIP formaat.

Heeft u de e-mail niet ontvangen binnen de gestelde termijn van 4 uur? Probeer het opnieuw of neem contact op met de BROloket servicedesk.