Webservices

Naast de mogelijkheid om op BROloket ondergrondgegevens en ondergrondmodellen te bekijken en te downloaden, zijn er ook diverse BRO-webservices. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Basisregistratie Ondergrond.

SOAP webservices

Wil je geautomatiseerd BRO-gegevens in je systeem? Dat kan. Sluit je systeem daarvoor aan op de SOAP webservices van de Landelijke Voorziening BRO.

REST webservices

Organisaties die snel en alleen publieke data willen bekijken, kunnen gebruikmaken van REST uitgifteservices van de BRO. Dit is handig voor het opvragen van een kleine set van registratieobjecten. Er zijn ook visualisatie- en correctieservices voor de BRO.

BRO 3D webservices

De eerste BRO-data en -modellen in 3D kun je extra makkelijk in je GIS-systeem inladen met de BRO 3D webservices (API-interface voor ArcGIS) die voldoen aan de OGC standaard I3S. Ook de ontwikkeling van BRO 3D webservices die voldoen aan andere OGC-standaarden, zoals 3D-Tiles, wordt verkend.

Alternatief: PDOK

Op PDOK zijn datasets van de Basisregistratie Ondergrond beschikbaar als kenset, maar ook als volledige dataset (Atom-feed).