Terugmelden

Als je twijfelt over de juistheid van de Ondergrondmodellen, start dan een terugmelding via het BRO Terugmelding formulier. Terugmelden op BRO Registratieobjecten kan ook door het object zelf te selecteren op de kaart en de button voor terugmelden te gebruiken.

Bekijk de actuele lijsten met terugmeldingen over ondergrondmodellen: BRO DGM - BRO REGIS II - BRO GeoTOP - BRO Bodemkaart - BRO Geomorfologie - BRO Grondwaterspiegeldiepte

Wat gebeurt met je BRO terugmelding?

TNO toetst of de melding zodanig is opgesteld dat een bronhouder deze inhoudelijk kan beoordelen en neemt eventueel contact op. Daarna wordt de bronhouder van de terugmelding op de hoogte gesteld, zodat ze de terugmelding kunnen onderzoeken. Deze stap kan dan enige tijd duren (wettelijke termijn is 16 weken) en dan word je op de hoogte gesteld van het resultaat.

Voor een terugmelding op een model geldt geen wettelijke oplostermijn. De modelmaker kan besluiten om de terugmelding te verwerken in een volgende release van het model, maar is dit niet verplicht. Tot die tijd staat de terugmelding geregistreerd bij het betreffende model.