Terugmelden

Start uw terugmelding via BRO Terugmelding als u twijfelt over de juistheid van BRO Registratieobjecten in Ondergrondgegevens of in Ondergrondmodellen.

Bekijk de actuele lijsten met terugmeldingen over ondergrondmodellen: BRO DGM - BRO REGIS II - BRO GeoTOP - BRO Bodemkaart - BRO Geomorfologie

Wat gebeurt met uw BRO terugmelding?

TNO toetst of de melding zodanig is opgesteld dat een bronhouder deze inhoudelijk kan beoordelen en neemt eventueel contact op. Daarna wordt de bronhouder van de terugmelding op de hoogte gesteld, zodat ze de terugmelding kunnen onderzoeken. Deze stap kan dan enige tijd duren (wettelijke termijn is 16 weken) en dan wordt u op de hoogte gesteld van het resultaat.