Stratigrafische Nomenclator via diagram

In het linker diagram zijn de formaties uit de Noordzee Supergroep (N) en het Kenozoïcum weergegeven naar ouderdom en afzettingsmilieu; het betreft hier de ondiepere en jongere geologische lagen. Het rechter diagram bevat een overzicht van gesteentelagen die naar ouderdom zijn gegroepeerd met de belangrijkste tektonische fasen; het betreft hier álle groepen die in de Nederlandse ondergrond aanwezig zijn. Vanuit de tabellen kan doorgeklikt worden naar gedetailleerde beschrijvingen van de eenheden.