Markhams Hole Formatie

Code
NUMH
Status
Formeel.
Lithologische beschrijving

Fijnkorrelig sediment.

Afzettingsmilieu

Voornamelijk laagenergetisch open marien deltaïsch, deltatop en fluviatiel (Rijsdijk et al. 2005).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Noordzee.
Regionale correlatie

VK: Markhams Hole Formation (Stoker et al. 2011); DUI: ?; BEL: ?

Ouderdom
vroeg Pleistoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar een gebied in de Britse sector van de Noordzee, ten zuidwesten van de Klaverbank.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Rijsdijk, K.F., Passchier, S., Weerts, H.J.T., Laban, C., Van Leeuwen, R.J.W., Ebbing, J.H.J. 2005. Revised Upper Cenozoic stratigraphy of the Dutch sector of the North Sea Basin: towards an integrated lithostratigraphic, seismostratigraphic and allostratigraphic approach. Netherlands Journal of Geosciences 84, 129-146. https://doi.org/10.1017/S0016774600023015
Stoker, M.S., Balson, P.S., Long, D., Tappin, D.R. 2011. An overview of the lithostratigraphical framework for the Quaternary deposits on the United Kingdom continental shelf. British Geological Survey Research Report, RR/11/03, 48 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Markhams Hole Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op http://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/markhams-hole-formatie.