Nomenclator

Introductie

Versie 2013

Welkom op de webpagina’s van de Stratigrafische Nomenclator van Nederland. De afzettingen in de ondergrond worden door aardwetenschappers op een hiërarchische manier onderverdeeld in geologische eenheden (op het niveau van groepen, formaties, laagpakketten en lagen). De definitie van de verschillende eenheden die in de ondergrond van Nederland worden onderscheiden is terug te vinden op de pagina’s van de Nomenclator.

Binnen de Nomenclator kunt u een keuze maken tussen de Ondiepe Nomenclator en de Diepe Nomenclator. De Ondiepe Nomenclator is beschikbaar in het Nederlands en behandelt de lithostratigrafische eenheden die worden onderscheiden in de Paleogene, Neogene en Kwartaire afzettingen in de ondergrond van Nederland. De Diepe Nomenclator is beschikbaar in het Engels en behandelt de stratigrafische eenheden die worden onderscheiden in de Devonische tot Neogene afzettingen in de ondergrond van Nederland. Het Paleogeen en Neogeen worden dus behandeld in beide Nomenclatoren. Wij raden u aan om voor het Paleogeen (ongeveer overeenkomend met de Onder- en Midden-Noordzee groepen) gebruik te maken van de indeling zoals gegeven in de Diepe Nomenclator. Voor het Neogeen (ongeveer overeenkomend met de Boven-Noordzee Groep) is de indeling in de Ondiepe Nomenclator beter bruikbaar.

Maakt u alstublieft een keuze in het linker uitklapmenu om verder te gaan.

Introduction

Version 2013

Welcome to the web pages of the Stratigraphic Nomenclature of the Netherlands. Earth scientists divide the sediments in the subsurface in geological units (at the group, formation, member and bed hierarchical levels). The definition of the different units that are being discerned in the subsurface of the Netherlands can be found on the pages of the Nomenclature.

Within the Nomenclature you can choose between the Nomenclature of the Shallow Subsurface (Ondiepe Nomenclator; in Dutch) and the Nomenclature of the Deep Subsurface (Deep Nomenclature; in English). The Nomenclature of the Shallow Subsurface covers the lithostratigraphic units that are being discerned in the Paleogene, Neogene and Quaternary deposits of the subsurface of the Netherlands. The Nomenclature of the Deep Subsurface covers the stratigraphic units that are being discerned in the Devonian to Neogene deposits in the subsurface of the Netherlands. The Paleogene and Neogene are thus present in both Nomenclatures. We advise you to follow the Nomenclature of the Deep Subsurface when working in the Paleogene. The Neogene deposits are better covered in the Nomenclature of the Shallow Subsurface.

Please make a choice in the menu at the left to proceed.