Stratigrafische Nomenclator nieuws en updates

Hieronder vind je nieuws en updates over de Stratigrafische Nomenclator.

Shapefiles verbreidingskaarten beschikbaar voor download

07 december 2021

Bij de publicatie van de vernieuwde Stratigrafische Nomenclator van Nederland in 2020, zijn voor een groot deel van de stratigrafische eenheden verbreidingskaarten gemaakt, om een algemene indruk van de verbreiding van eenheden te krijgen. Sindsdien is er veel vraag naar de ArcGIS shapefiles van de polygonen in de verbreidingskaarten. Het blijkt dat voor veel stratigrafische eenheden dit de enige kaarten zijn die beschikbaar zijn.

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft daarom besloten de shapefiles van de polygonen die in de verbreidingskaarten worden weergegeven, beschikbaar te maken op de website. De bestanden zijn als ZIP-bestand per stratigrafische groep hier te downloaden.

Kernfoto's toegevoegd aan de Formatie van Volpriehausen

23 maart 2021

Voor de Formatie van Volpriehausen (RBMV) zijn kernfoto's toegevoegd op basis van de kern die is genomen in aardwarmteboring NLW-GT-01. TNO heeft de kern laten doorzagen en fotograferen.

Vijftalige Nomenclator van het KNGMG beschikbaar

24 juli 2020

Het KNGMG heeft een PDF van de 'Geological Nomenclature' van Visser uit 1980 online beschikbaar gemaakt. De eerste uitgave van deze nomenclator dateert van 1929. De nomenclator was een groot succes en bevatte ongeveer 4000 termen. De hoofdtaal was Nederlands met een vertaling naar het Engels, Frans en Duits. In 1959 verscheen de tweede editie met als hoofdreden dat er in de tussenliggende periode veel nieuwe termen en geologische inzichten geïntroduceerd zijn. De hoofdtaal werd veranderd naar Engels met een vertaling naar het Nederlands, Frans en Duits. Het aantal termen nam toe tot 5500. In 1980 verscheen de derde editie. De hoofdtaal werd niet veranderd, maar er werd een vertaling naar het Spaans toegevoegd. Het aantal termen nam toe tot boven de 10.000. 

Vernieuwde Stratigrafische Nomenclator online

04 juni 2020

Vanaf maandag 8 juni staat de geheel vernieuwde Stratigrafische Nomenclator online. Enkele hoogtepunten van de vernieuwde versie zijn de integratie van de ondiepe en diepe stratigrafie, volledige tweetaligheid, kortere tekst, nieuwe verbreidingkaarten en toevoeging van kernfoto’s. Vanaf nu is de online Stratigrafische Nomenclator dé bron voor stratigrafische informatie. Updates zullen regelmatig plaatsvinden.