Downloads en links

Deze pagina bevat downloads van verbreidingspolygonen en wetenschappelijke literatuur, en links naar websites met aanvullende informatie.

ArcGIS shapefiles van verbreidingspolygonen

De verbreidingspolygonen (ArcGIS shapefiles) van alle eenheden in de Stratigrafische Nomenclator kunnen hier als ZIP-bestand, gebundeld per stratigrafische groep, gedownload worden.

Aan de shapefiles is het coördinaatsysteem European Datum 1950, UTM Zone 31N toegekend. Wanneer verbreidingspolygonen vernieuwd worden, zullen ook de downloads van de betreffende shapefiles vernieuwd worden.

Polygonen voor eenheden van de Noordzee Supergroep (NU, NM, NL)

De polygonen geven een landelijk beeld van de ruimtelijke verbreiding van eenheden en zijn daarom alleen te gebruiken om een algemene indruk van de verbreiding van eenheden te krijgen. De polygonen zijn gemaakt door de verbreiding van de lithostratigrafische eenheden uit de GeoTOP, DGM en DGM Diep modellen te combineren. Waar nodig is de aan- of afwezigheid van een eenheid in boringen gebruikt om de ruimtelijke verbreiding aan te passen. Kennis uit eerdere en lopende karteerprojecten is verwerkt in de polygonen. Hierdoor zijn soms stratigrafische interpretaties in onze database verworpen.

NU - Boven-Noordzee Groep NM - Midden-Noordzee Groep NL - Onder-Noordzee Groep
 

 

Polygonen voor eenheden ouder dan de Noordzee Supergroep

De polygonen geven een landelijk beeld van de ruimtelijke verbreiding van eenheden en zijn daarom alleen te gebruiken om een algemene indruk van de verbreiding van eenheden te krijgen. De polygonen zijn gemaakt met behulp van de dieptekaart van de basis van de bijbehorende lithostratigrafische groep van het DGM Diep model. De aan- of afwezigheid van een eenheid in boringen is gebruikt om de ruimtelijke verbreiding aan te passen. Kennis uit eerdere en lopende karteerprojecten is verwerkt in de polygonen. Hierdoor zijn soms stratigrafische interpretaties in onze database verworpen.

CK - Krijtkalk Groep RN - Boven-Germaanse Trias Groep CL - Kolenkalk Groep
KN - Rijnland Groep RB - Onder-Germaanse Trias Groep CF - Farne Groep
SK - Nedersaksen Groep ZE - Zechstein Groep OB - Banjaard groep
SG - Scruff Groep RO - Boven-Rotliegend Groep OR - Old Red Groep
SL - Schieland Groep RV - Onder-Rotliegend Groep OS - Siluur (geen polygonen)
AT - Altena Groep DC - Limburg Groep XX - Stollingsgesteente

 

 

 

 

Wetenschappelijke publicaties over de stratigrafie van de Nederlandse ondergrond

Een verzameling met literatuur over de geologie van Nederland en omgeving in de brede zin wordt bijgehouden in een RefWorks database.

Literatuur ter ondersteuning van de Stratigrafische Nomenclator:

  • Revised Upper Cenozoic stratigraphy of the Dutch sector of the North Sea Basin: towards an integrated lithostratigraphic, seismostratigraphic and allostratigraphic approach (Rijsdijk et al. 2005);
  • Revision and update of the Callovian-Ryazanian Stratigraphic Nomenclature in the northern Dutch offshore, i.e. Central Graben Subgroup and Scruff Group (Munsterman et al. 2012);
  • An updated and revised stratigraphic framework for the Miocene and earliest Pliocene strata of the Roer Valley Graben and adjacent blocks (Munsterman et al. 2019).

Vijftalige Nomenclator van aardwetenschappelijke termen van het KNGMG

De vijftalige Nomenclator van het KNGMG uit 1980 is op de website van het genootschap te downloaden.

De eerste uitgave van deze nomenclator dateert van 1929. De nomenclator was een groot succes en bevatte ongeveer 4000 termen. De hoofdtaal was Nederlands met een vertaling naar het Engels, Frans en Duits. In 1959 verscheen de tweede editie met als hoofdreden dat er in de tussenliggende periode veel nieuwe termen en geologische inzichten geïntroduceerd zijn. De hoofdtaal werd veranderd naar Engels met een vertaling naar het Nederlands, Frans en Duits. Het aantal termen nam toe tot 5500. In 1980 verscheen de derde editie. De hoofdtaal werd niet veranderd, maar er werd een vertaling naar het Spaans toegevoegd. Het aantal termen nam toe tot boven de 10.000.

Stratigrafische nomenclatoren van andere Europese landen

Internationale Commissie voor Stratigrafie

De Internationale Commissie voor Stratigrafie (ICS) is het grootste en oudste orgaan van de Internationale Unie voor Geologische Wetenschappen (IUGS). De primaire doelstelling van de ICS is het nauwkeurig definiëren van wereldwijde geldende eenheden (systemen, tijdvakken en etages) van de Internationale Chronostratigrafische Tabel die op hun beurt de basis vormen voor de eenheden (perioden, tijdvakken en etages) van de Internationale Geologische Tijdschaal; en zo wereldwijde normen vaststellen voor de fundamentele schaal voor het uitdrukken van de geschiedenis van de Aarde.

Op de website van de ICS is een Nederlandstalige versie van de Internationale Chronostratigrafische Tabel te vinden.