Internationale correlatie

Geologie stopt niet bij de landsgrenzen. Verschillende projecten hebben stratigrafische eenheden van Nederland gecorreleerd met de equivalente eenheden in de buurlanden. Hier worden de resultaten uit het Southern Permian Basin Area (SPBA) atlas-project (Doornenbal & Stevenson 2010) getoond:

Het project H3O De Kempen heeft een lithostratigrafische en hydrogeologische correlatietabel voor het Kenozoïcum van het studiegebied op de grens van Nederland en Vlaanderen opgeleverd.

Het GeoERA project 3D Geomodelling for Europe (3DGEO-EU) heeft een geharmoniseerde stratigrafische tabel voor het Noordzeegebied van Nederland, Duitsland en Denemarken opgeleverd.