Stratigrafiecommissie

De Stratigrafiecommissie van TNO - Geologische Dienst Nederland beheert (1) de Stratigrafische Nomenclator, (2) de bijbehorende database-codelijsten en (3) rechten van medewerkers om stratigrafie in de databases door te voeren.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende lopende karteerprogramma’s (GeoTOP, DGM, REGIS-II en DGM-diep) en leden met specifieke stratigrafische of regionaal geologische expertise, en wordt voorgezeten door het hoofd kartering.

Op dit moment bestaat de commissie uit:

  • dr. M.J. van der Meulen (voorzitter)
  • dr. G.J. Vis (secretaris)
  • dr. J. Schokker (GeoTOP-kartering, lithostratigrafie Neogeen en Kwartair)
  • drs. A. Menkovic (DGM en REGIS-II karteringen, litho- en hydrostratigrafie Paleogeen, Neogeen en Kwartair)
  • dr. A. Houben (biostratigrafie en seismostratigrafie Paleozoïcum, Mesozoïcum en Cenozoïcum)
  • drs. H. Mijnlieff (exploratiegeologie Noordzeebekken)
  • J. van der Molen, MSc. (stratigrafie Mesozoïcum West Nederland Bekken)
  • dr. E.L. de Boever (carbonaat sedimentoloog, coördinator data van de afdeling GEO Data & IT)

De commissie is het verzamelpunt voor voortschrijdend stratigrafisch inzicht, dat hetzij wordt opgedaan in de lopende karteerprogramma’s en -projecten, of in het werk van andere partijen in Nederland en aangrenzende landen. Hierover wordt gediscussieerd, uitmondend in de beslissing om de Stratigrafische Nomenclator al dan niet aan te passen. Vervolgens wordt een eventuele aanpassing geëntameerd, inclusief eventueel benodigde aanpassingen in de (structuur van) onze databases, waarna formalisatie een feit is.

Bij commissiebesluiten worden afwegingen gemaakt met betrekking tot herkenbaarheid, karteerbaarheid en verbreiding van voorgestelde eenheden of herzieningen daarvan, dit alles op een landelijke schaal en naar gangbare stratigrafische principes. Besluitvorming vindt in principe op basis van consensus plaats. Lijkt dit niet in bereik dan heeft nader onderzoek of verdere discussie de voorkeur boven meerderheidsbesluitvorming.

Het belangrijkste communicatiekanalen zijn DINOloket.nl en BROloket.nl. De vergaderingen worden genotuleerd zodat besluitvorming transparant en reproduceerbaar is.