BRO Geomorfologische kaart

De Geomorfologische kaart is onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De Geomorfologische Kaart van Nederland is een uniek product: Nederland is namelijk het enige land ter wereld met een landsdekkende en gedetailleerde geomorfologische kaart. Niet alleen geeft de kaart informatie over reliëf, ontstaanswijze en ouderdom, maar daarnaast wordt aanvullende informatie gegeven over afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond en eventuele bijzonderheden in het reliëf. Daarnaast wordt er beschreven of de landvorm onder invloed staat van actieve geomorfologische processen zoals stuivende kust- en landduinen en zoals sedimentatie en erosie langs de grote rivieren en op slikken en schorren. Dankzij de beschikbaarheid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) kan het landschap steeds beter geïnterpreteerd worden en kunnen de grenzen tussen de verschillende geomorfologische eenheden zeer nauwkeurig worden vastgesteld.

Toepassing en kwaliteit

De landsdekkende, digitale versie is een polygonenbestand waarin per vlak informatie over reliëf, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die bestaat uit een cijfer, gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer. De schaal is 1:50.000. De Geomorfologische kaart wordt onder meer gebruikt om gidsmodellen af te leiden die een handelingsperspectief bieden voor klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling. In concreto betekent dit dat gidsmodellen het belang van de bodem en ondergrond accentueren, dat ze het ontwikkelproces structureren en dat ze voorzien in suggesties voor concrete ruimtelijke maatregelen. Voor archeologie geeft de kaart informatie over de kans of archeologische resten al dan niet zijn aangetast door grondbewerking en graafwerkzaamheden. En tenslotte speelt de kaart een belangrijke rol voor onderzoek, onderwijs en educatie.

Documenten

Download hier de documenten behorende bij het BRO Geomorfologie model (ZIP - 6.18 MB).

Actuele en eerdere versies

Er wordt nog continu gewerkt aan actualisatie en verdere detaillering. In de module Ondergrondmodellen is de meest actuele versie van de Geomorfologische kaart beschikbaar. Eerdere versies zijn op te vragen bij Wageningen Environmental Research.

Geomorfologische legenda

Meer informatie over de Geomorfologische kaart is te vinden in de Geomorfologische legenda. Deze wordt aangeboden door Wageningen Environmental Research.

Terugmeldingen

Bekijk bij Terugmelden welke terugmeldingen zijn gedaan voor dit model.