BRO Digitaal Geologisch Model: DGM

Het BRO Digitaal Geologisch Model (DGM) is een regionaal lagenmodel van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 500 meter. De bodemlagen in dit deel van de ondergrond bestaan hoofdzakelijk uit onverharde sedimenten, waarin de grondsoorten klei, zand, grind en veen voorkomen. De lagen worden op basis van verschillen in lithologie en andere eigenschappen ingedeeld in lithostratigrafische eenheden. Het BRO DGM is een model van de opbouw en de samenhang (geometrie) van deze lithostratigrafische eenheden. De basis en de top van de eenheden worden in het model door dieptevlakken weergegeven. Uit de rasters van de top en de basis wordt de dikte van de eenheden afgeleid.

Het modelgebied van het BRO DGM omvat het vasteland van Nederland. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in het BRO DGM opgenomen.

Meer gedetailleerde informatie over het ontwikkelen van het model is te vinden in het Totstandkomingsrapport Digitaal Geologisch Model (DGM) (PDF - 4.2MB).

Toepassing en kwaliteit

Met behulp van onzekerheidskaarten wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van de gemodelleerde vlakken van het BRO DGM. Bij het gebruik van het kaartmateriaal moet steeds in acht worden genomen dat het BRO DGM een regionaal model is. Het is niet geschikt voor gebruik op lokale schaal; voor het genereren van een lokaal ondergrondmodel zullen altijd aanvullende gegevens nodig zijn. Het 3D model BRO GeoTOP, dat gebaseerd is op een grotere dichtheid aan gegevens, geeft een meer gedetailleerd beeld van de bovenste 30 tot 50 meter van de ondergrond. Het BRO DGM vormt het raamwerk voor het ondergrondmodel BRO REGIS II.

Meer details over de kwaliteit van het model zijn te vinden in de Kwaliteitstoetsingsdocumenten Digitaal Geologisch Model (DGM) (ZIP - 1.4MB).

Actuele en eerdere versies

In de module Ondergrondmodellen is BRO DGM versie 2.2 (2014) beschikbaar. De eerdere versies van het BRO DGM zijn op te vragen via het contactformulier.

Terugmeldingen

Bekijk bij Terugmelden welke terugmeldingen zijn gedaan voor dit model.