BRO GeoTOP: detaillering van de bovenste lagen

Het model BRO GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de ondergrond van Nederland tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP. In BRO GeoTOP wordt de ondergrond onderverdeeld in miljoenen voxels (cellen) van 100 bij 100 meter in de horizontale richtingen en 50 centimeter verticaal. Aan elke voxel worden eigenschappen gekoppeld, zoals lithostratigrafische eenheid en grondsoort (lithoklasse), die kenmerkend zijn voor diverse fysische en chemische parameters. BRO GeoTOP voegt meer detail toe aan de top van de modellen DGM en REGIS II, waardoor een gedegen raamwerk wordt geleverd voor ondergrond-gerelateerde vragen over grondwatermanagement, natuurlijke bronnen en infrastructuur.

Meer gedetailleerde informatie over het ontwikkelen van het model is te vinden in het Totstandkomingsrapport GeoTOP (PDF - 9.9MB) m.b.t. modelgebieden Westelijke Wadden en Oostelijke wadden en in het Totstandskomingsrapport GeoTOP - met nieuwe methodiek lagenmodellering (PDF - 8.9MB) m.b.t. modelgebied Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.

Toepassing en kwaliteit

BRO GeoTOP is breed toepasbaar in verschillende toepassingen waarbij de ondiepe ondergrond een rol speelt, zoals grondwaterstudies, het voorspellen van de bodemdaling, inzicht in de funderingsdiepte, de ligging van zandbanen en het berekenen van de volumes aan delfstoffen.

BRO GeoTOP is een subregionaal ondergrondmodel met een gebruiksschaal die past bij toepassingen op provinciaal, gemeentelijk of wijkniveau. Deze gebruiksschaal is vergelijkbaar met de schaal van 1:50.000 die bij Geologische Kaart van Nederland, een voorloper van BRO GeoTOP, gehanteerd werd. Bij ondergrondvraagstukken op een grotere schaal (straatniveau of individuele gebouwen) kan BRO GeoTOP dienen als raamwerk waarbinnen meer detail kan worden aangebracht.

Meer details over de kwaliteit van het model zijn te vinden in de Kwaliteitstoetsingsdocumenten GeoTOP (ZIP - 2.7MB).

Actuele en eerdere versies

In de module Ondergrondmodellen is BRO GeoTOP versie 1.4 (2020) beschikbaar. Eerdere versies van het model zijn op te vragen via het contactformulier.

Vooraankondiging: vervanging modelgebieden Zeeland en Goeree-Overflakkee in GeoTOP

In februari 2023 worden in het BRO-model GeoTOP de modelgebieden Zeeland en Goeree-Overflakkee vervangen door een geheel nieuw, gecombineerd modelgebied “Zeeland en Goeree-Overflakkee”. Raadpleeg de nieuwe referentielijsten (ZIP met XSLX en PDF - 788KB) en de toelichtende memo (PDF - 375KB) van deze nieuwe versie GeoTOP v1.5 voor verder informatie.

Terugmeldingen

Bekijk bij Terugmelden welke terugmeldingen zijn gedaan voor dit model.