Cementstone Formatie

Code
CFCS
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Cyclische afwisseling van carbonaten, kleistenen, zandstenen en enkele steenkoollagen. De carbonaten bestaan uit kalksteen-, dolomitische kalksteen- en dolomietlagen.

Afzettingsmilieu

Onder paralische condities met herhaaldelijke mariene incursies, waarin mariene kalkstenen en kleistenen werden afgezet.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van de onderste duidelijke carbonaatlaag die concordant over de Formatie van Tayport ligt.

Definitie bovengrens

Bepaald aan de top van de bovenste carbonaatlaag die concordant bedekt wordt door de klastische afzettingen van de Formatie van Elleboog.

Dikte indicatie
Tot 208 m in E06-01.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Cementstone Formation; DUI: -; BEL: -.

Ouderdom
Tournaisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2547 to 2755 m (208 m)
Parastratotype
Boring:
BE020020 (E02-01)
Diepte (dikte) langs boorgat:
2318 - 2392 m (74 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Britse stratigrafische eenheid Cementstone Group uit Noordoost-Engeland waarmee deze formatie gecorreleerd kan worden.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Cementstone Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/cementstone-formatie.