Driehuis Gevlekte Kleisteen Laagpakket

Code
SLDBD
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van gevlekte en bonte grijze, crème, lichtgrijze, paarsgrijze en plaatselijk oranjebruine kleistenen en siltstenen, vaak siderietrijk. Plaatselijk met inschakelingen van dunne, fijnkorrelige zandstenen.

Afzettingsmilieu

Kustvlakte tot overstromingsvlakte afzettingen met relatief kleine invloed van fluviatiele geulen. Variërend grondwaterniveau, wat resulteerde in afwisselende periodes van oxidatie en reductie. Mariene invloeden, vooral richting de basis.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant de zand- silt- en kleisteen afwisselingen van het Laagpakket van Santpoort.

Definitie bovengrens

Het laagpakket wordt concordant bedekt door het Laagpakket van Bloemendaal, of discordant bedekt door jongere afzettingen.

Dikte indicatie
Tot 322 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.

Ouderdom
laat Tithonien - Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2115 - 2403 m (288 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Driehuis, Noord-Holland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Driehuis Gevlekte Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/driehuis-gevlekte-kleisteen-laagpakket.