Laagpakket van Santpoort

Code
SLDBS
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van witte tot lichtgrijze, fijn- tot middengrofkorrelige zandstenen, afgewisseld met siltstenen en kleistenen en sporen van steenkoolmateriaal.

Afzettingsmilieu

Lage kustvlakte tot fluviatiele stromingsvlakte milieu, met mariene invloeden.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant de kleistenen van het Fourteens Kleisteen Laagpakket.

Definitie bovengrens

Concordant bedekt door de kleistenen van het Driehuis Gevlekte Kleisteen Laagpakket, of discordant bedekt door jongere sedimenten.

Dikte indicatie
Tot 150 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.

Ouderdom
laat Tithonien - vroeg Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2403 - 2571 m (168 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Santpoort, Noord-Holland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Santpoort. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-santpoort.