Hoofd-Kleisteen Formatie

Code
RBSM
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Roodbruine tot groene, siltige, soms anhydritische kleisteen. Ook komen enkele dunne zandsteenlagen en oölietlagen voor.

Afzettingsmilieu

Waarschijnlijk een kustnabij, ondiepwater afzettingsmilieu.

Definitie ondergrens

Gekenmerkt door een, doorgaans dunne, zandsteenlaag die de fijnkorrelige Zechstein afzettingen bedekt.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van de eerste duidelijke oölietlaag.

Dikte indicatie
Tot 375 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Bacton Group; DUI: Calvörde Formation; BEL: Main Claystone Member.

Ouderdom
laat Changhsingien - Induen.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3066 - 3255 m (189 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1732 - 1973 m (241 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Hoofd-Kleisteen Laagpakket.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Hoofd-Kleisteen Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/hoofd-kleisteen-formatie.