Formatie van Aalburg

Code
ATAL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van donkergrijze, soms kalkhoudende, plaatselijk siltige tot zandige kleistenen met af en toe dunne kleiige kalksteenlagen. Aan de basis wordt een kenmerkend kleiig kalksteen interval aangetroffen. Pyriet, macrofossielen (ammonieten, belemnieten, gastropoden, etc., vaak gepyritiseerd), ijzeroölieten en siderietknollen kunnen worden aangetroffen.

Afzettingsmilieu

Relatief ondiep tot open-marien, neritisch milieu. Met fasen van semipermanente stratificatie.

Definitie ondergrens

Het basaal kleiige kalksteen interval markeert de overgang van de bruine kleistenen van de onderliggende Formatie van Sleen.

Definitie bovengrens

Grens wordt getrokken aan de basis van het bitumineuze kleisteen interval van de Posidonia Schalie Formatie.

Dikte indicatie
Zeer variabel als gevolg van erosie. Bij een complete opeenvolging tussen de 500 en 1000 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Ida, Offa en Penda formations; DUI: Lias Group; BEL: Aalburg Formation.

Ouderdom
Hettangien - vroegst Toarcien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2228 - 2803 m (575 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de gemeente Aalburg in 'Het Land van Altena', noordelijk Noord-Brabant.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section F, Lower and Middle Jurassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Aalburg. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-aalburg.