Posidonia Schalie Formatie

Code
ATPO
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Donkergrijze tot bruinzwarte, bitumineuze, gespleten kleisteen eenheid. Kan op boorgat logs herkend worden door de hoge gamma-ray en weerstand waarden. De organischrijke eenheid wordt doorgaans bedekt door een duidelijke kalksteen eenheid, die ook op snelheidsprofielen voorkomt.

Afzettingsmilieu

Stilstaand water condities met pelagische afzetting onder anoxische condities.

Definitie ondergrens

Concordant met de niet-bitumineuze, mariene kleistenen van de Formatie van Aalburg.

Definitie bovengrens

Als het niet afgesneden is, wordt het laagpakket bedekt door de voornamelijk niet-bitumineuze, marien siltige kleistenen en siltstenen van de Formatie van Werkendam.

Dikte indicatie
Tot 105 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Cerdic Formation; DUI: Olschiefer Formation (Posidonienschiefer); BEL: -.

Ouderdom
vroeg Toarcien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2205 - 2228 m (23 m)
Oorsprong naam
Naam is afgeleid van de Duitse lithostratigrafie waar het vroeg Toarcien 'Posidonienschiefer' heet. De eenheid is vernoemd naar de dominant aanwezige fossielsoort, een lamellibranch genus voorheen Posidonia (nu Bositra) genaamd.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section F, Lower and Middle Jurassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Posidonia Schalie Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/posidonia-schalie-formatie.