Onder-Brabant Mergel Laagpakket

Code
ATBRL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Zandig mergel interval; aan de top vaak ijzerhoudend. Plaatselijk met enkele dunne, zandige kalksteenlagen inschakelingen.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 184 m (LEK-01).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.

Ouderdom
laat Bathonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2035 - 2095 m (60 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1622 - 1665 m (43 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Brabant Mergel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-brabant-mergel-laagpakket.