Midden-Brabant Mergel Laagpakket

Code
ATBRM
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Zandig mergel interval, vaak met een ijzerhoudende sectie in het onderste deel.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 65 m, maar tot 121 m in VEH-01.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.

Ouderdom
Callovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1929 - 1995 m (66 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1577 - 1593 m (16 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Midden-Brabant Mergel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/midden-brabant-mergel-laagpakket.