Altena Groep

Code
AT
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Voornamelijk fijnkorrelige kleistenen met zo nu en dan silt- en zandstenen. Sporadisch komen zeer organischkoolstofrijke concentraties voor.

Afzettingsmilieu

Neritisch milieu in een doorgaans open-marien bekken. Af en toe stagneerde de bekkencirculatie. Met perioden van lage zeespiegelstand en/of tektonische activiteit.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant de roodbruine, bonte, anhydritische lagen van de Keuper Formatie. Plaatselijk kan het discordant op de Keuper Formatie voorkomen, op de onderliggende Muschelkalk Formatie, of op oudere afzettingen van de Boven-Germaanse Trias Groep. Lokaal kan het zelfs op Zechstein Groep afzettingen rusten.

Definitie bovengrens

Discordant bedekt door de doorgaans bonte, silliciklastische afzettingen van de Schieland Groep of de ondiep mariene sedimenten van de Rijnland Groep. In de geïnverteerde delen van het West-Nederlands Bekken, de Roerdalslenk, het Breeveertien Bekken en het Centraal-Nederlands Bekken wordt de groep vaak discordant bedekt door de Krijtkalk, de Onder-Noordzee of Midden-Noordzee groepen.

Dikte indicatie
Extreem variabel (tot 2900 m) doordat delen geërodeerd zijn tijdens inversie.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: West Sole Group & Lias Group; DUI: Dogger Group & Lias Group; BEL: Aalburg Formation.

Ouderdom
Rhaetien - vroeg Oxfordien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1507 - 2838 m (1331 m)
Oorsprong naam
De Altena Groep is vernoemd naar het Land van Altena, Noord-Brabant, waar in boorgaten de meest complete opeenvolging van deze groep is aangetroffen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section F, Lower and Middle Jurassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Altena Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/altena-groep.