Schieland Groep

Code
SL
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993). De SK-Groep, SG-Groep en SL-Groep kunnen worden samengenomen als de Boven-Jura Supergroep (code S).
Lithologische beschrijving

Grijze en bonte kleistenen, steenkoolachtige tot kleiige zandstenen, enkele steenkoollagen en plaatselijk kalkhoudende inschakelingen.

Afzettingsmilieu

Paralisch tot continentaal milieu. Enkele inschakelingen van deels afgesloten mariene (lagunaire) afzettingen komen voor, voornamelijk rond het contact met de aangrenzende mariene eenheden.

Definitie ondergrens

Over het grootste deel van de Jura bekkens bedekt het discordant de Altena Groep. Op verhoogde blokken en buiten de Jura bekkens, kan de Schieland Groep op Trias of Perm afzettingen rusten.

Definitie bovengrens

In het zuidelijk deel van de Centrale Noordzee Slenk en het Terschelling Bekken wordt deze groep min of meer concordant bedekt door de Scruff Groep. Elders bedekt de Rijnland Groep concordant of plaatselijk discordant de Schieland Groep. In gebieden met sterke inversie, wordt de Schieland Groep discordant bedekt door de Krijtkalk of Onder-Noordzee groepen.

Dikte indicatie
Tot 2100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.

Ouderdom
midden Callovien - Barremien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1052 - 1942 m (890 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2547 - 3652 m (1105 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Zuid-Holland, tussen Gouda en Delft.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Schieland Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/schieland-groep.