Old Red Groep

Code
OR
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994; Cameron 1993a; Cameron 1993b).
Lithologische beschrijving

Zandstenen, siltstenen en kleistenen met enkele dunne dolomiet inschakelingen in het onderste deel. In het grootste deel van de groep zijn rode en roodbruine kleuren dominant in de fijnkorrelige intervallen. Felsische vulkanische extrusieven komen in het middelste en onderste deel voor.

Afzettingsmilieu

Continentale setting. De zandstenen en de rode en grijze kleistenen zijn fluviatiele geul- en overstromingsvlakteafzettingen. De grijze, dolomitische kleistenen suggereren afzetting onder limnische condities. Actief felsisch vulkanisme kwam plaatselijk voor.

Definitie ondergrens

Rust discordant op het Caledonische basement van het Elbow Spit Hoog. In boorgat A17-01 bestaat dit basement uit een grijs en roze, zeer grofkristallijn graniet.

Definitie bovengrens

Concordant bedekt door de kalksteenbankhoudende Farne Groep. Lokaal wordt de groep als gevolg van sterke erosie discordant bedekt door jongere formaties (Rotliegend tot Krijtkalk groepen).

Dikte indicatie
Tot 929 m in A17-01.
Geografische verbreiding
Slechts een paar boorgaten hebben de Old Red Groep in Nederland aangeboord, dus er is beperkte informatie over het verbreidingsgebied. Echter, regionale studies duiden erop dat deze groep weid verbreid is in de centrale en noordelijke Noordzee (Cameron 1993a; Cameron 1993b).
Regionale correlatie

VK: kan grotendeels gelijkgesteld worden aan de Upper Old Red Group; DUI: ?; BEL: ?

Ouderdom
Givetien - Tournaisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2084 - 3013 m (929 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2755 - 3200 m (445 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de continentale afzettingen met Devoon ouderdom, in het VK bekend als Oude Rode Zandsteen ('Old Red Sandstone')
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Cameron, T.D.J. 1993a. Triassic, Permian and Pre-Permian of the Central and Northern North Sea. ln: Knox, R.W.O.B. & Cordey, W.G. (eds.), Lithostratigraphic nomenclature of the UK North Sea 4,-British Geological Survey, Nottingham, 163 p.
Cameron, T.D.J. 1993b. Carboniferous and Devonian of the Southern North Sea - ln: Knox. R.W.0'8. & Cordey, W.G. (eds.) Lithostratigraphic nomenclature of the UK North Sea 5, British Geological Survey, Nottingham, 94 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Old Red Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/old-red-groep.