Midden-Noordzee Groep

Code
NM
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997). De NU-Groep, NM-Groep en NL-Groep kunnen worden samengenomen als de Noordzee Supergroep (code N).
Lithologische beschrijving

Zanden, silten en kleien van voornamelijk mariene oorsprong. De zanden komen voornamelijk voor langs de zuidelijke rand van het Noordzee Bekken.

Afzettingsmilieu

Voornamelijk marien. Lagune en kustvlakte milieus worden alleen in Zuid-Limburg aangetroffen.

Definitie ondergrens

Rust in een groot deel van het Nederlandse onshore gebied d.m.v. een duidelijke discordantie op de Onder-Noordzee Groep (of oudere afzettingen). In het gebied van het Zuiderzee Diep en de Voorne Trog is de ondergrens onduidelijk.

Definitie bovengrens

Wordt discordant bedekt door de Formatie van Breda (Boven-Noordzee Groep), waarschijnlijk met uitzondering van de Roerdalslenk.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 550 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: ~Westray Group; DUI: geen vergelijkbare groep; BEL: Tongeren Groep & Rupel Groep.

Ouderdom
Priabonien - Chattien, mogelijk Aquitanien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
860 - 1229 m (369 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
619 - 779 m (160 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
867 - 1410 m (543 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Noordzee. Het prefix 'Midden' is toegevoegd om het middelste (ongeveer Oligocene) deel van de bovenop de Krijtkalk Groep gelegen klastische opeenvolging te markeren.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Midden-Noordzee Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/midden-noordzee-groep.