Boven-Germaanse Trias Groep

Code
RN
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Bonte, siltige kleistenen, evaporieten, carbonaten en zandstenen.

Afzettingsmilieu

Afwisseling van ondiep, deels-afgesloten marien, binnenzee (playa meer) en overstromingsvlakte milieus.

Definitie ondergrens

Discordant aan de basis van de Formatie van Sollingen.

Definitie bovengrens

Discordant aan de basis van de Formatie van Sleen.

Dikte indicatie
Tot 3900 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Haisborough Group; DUI: Keuper Group, Muschelkalk Group, Upper Buntsandstein Group; BEL: Upper Germanic Trias Group.

Ouderdom
laatst Olenekien - Norien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2808 - 3970 m (1162 m)
Oorsprong naam
De naam 'Germaanse Trias' is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur, waar het verwijst naar de sedimentaire opeenvolging tussen de evaporitische Zechstein Groep en de mariene Altena Groep. Het prefix 'Boven' heeft betrekking op het deel van de Germaanse Trias boven de Basale Solling Discordantie ('Base Solling Unconformity' = Spathien Discordantie).
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Germaanse Trias Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-germaanse-trias-groep.