Boven-Noordzee Groep

Code
NU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997). De NU-Groep, NM-Groep en NL-Groep kunnen worden samengenomen als de Noordzee Supergroep (code N).
Lithologische beschrijving

Klei en fijn- tot grofkorrelig zand, lokaal grind. Veen- en bruinkoollagen. Een algehele trend van grof- naar fijnkorrelige afzettingen richting het noorden en westen.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien, vooral in het westen van Nederland, verder fluviatiel en stilstaand water. Bovenin glaciaal.

Definitie ondergrens

Op de meeste plekken ligt deze opeenvolging discordant op afzettngen van de Midden-Noordzee Groep of ouder.

Definitie bovengrens

Huidig landoppervlak of zeebodem.

Dikte indicatie
Tot 1500 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: bovenste deel van de Westray Group en de Nordland Group; DUI: geen equivalente groep; BEL: geen equivalente groep.

Ouderdom
Mioceen - Holoceen.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
0 - 234 m (234 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Noordzee. Het prefix 'Boven' is toegevoegd om het bovenste deel van de bovenop de Krijtkalk Groep gelegen klastische opeenvolging te markeren.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Noordzee Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-noordzee-groep.