Formatie van Holset

Code
NUHS
Status
Formeel (Bakker & Kisters 2003).
Lithologische beschrijving

Fijn uitgeloogd zand, verkit zand (zandsteen).

Afzettingsmilieu

Terrestrisch (erosierelicten afkomstig uit formaties van Breda, Veldhoven en Tongeren, en uit de Rupel Formatie).

Definitie ondergrens

Scherp contact met eluviale afzettingen (vuursteeneluvium; Formatie van Heijenrath).

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld.

Dikte indicatie
Variabel, gemiddelde omvang van zandsteenblokken is 0,5 tot 1,5 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: blokken gerekend onder Findlingquartzite (Walter 2015); BEL: blokken gerekend onder Steen van Holset (Dusar et al. 2009).

Ouderdom
Bronmateriaal afkomstig uit Paleogene tot Miocene eenheden.
Holostratotype
Opmerkingen:
Zandsteenblokken in het Vijlener Bos.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Holset.
Vorige benaming(en)
Zanden van Holset; Afzettingen van Holset (Kuyl 1980).
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bakker, M.A.J., Kisters, P.J.M. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Dusar, M., Dreesen, R. & De Naeyer, A. 2009. Natuursteen in Vlaanderen, versteend verleden. Kluwer Renovatie en Restauratie, Mechelen, 562 pp.
Kuyl, O.S. 1980. Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Heerlen (62W oostelijke helft, 62O westelijke helft). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Walter, R. 2015. Aachener Naturwerksteine. Ein Stadtführer, GEV, Eupen, 207 pp.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Holset. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-holset.