Boven-Rotliegend Groep

Code
RO
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Groep van formaties bestaand uit conglomeraten, kleistenen, evaporieten en rode zandstenen (voornamelijk 'red bed' type).

Afzettingsmilieu

Afgezet in het Zuidelijk Perm Bekken. In het midden van het bekken was een groot binnen-zoutmeer aanwezig waarin voornamelijk klei werd afgezet en in mindere mate evaporieten (haliet). Richting de bekkenrand, naar een meer proximale positie, gaat het kleiafzettingsmilieu over in een zandafzettingsmilieu en uiteindelijk een conglomreaatafzettingsmilieu. De afzettingsmilieus zijn bij benadering van distaal naar proximaal: playa meer / zoutpan, kleiplaten, zandplaten, 'eolische' zand zeeën, fluviatiele en alluviale vlaktes inclusief wadi systemen. Gebaseerd op het wijdverspreide voorkomen van eolische en evaporitische sedimenten, in combinatie met hun dorre voorkomens, worden deze afzettingen geïnterpreteerd als een woestijn-/playa-meer systeem.

Definitie ondergrens

Discordant contact (Saalien discordantie) met de Limburg Groep (of plaatselijk de top van de vulkanieten van de Onder-Rotliegend Groep). Het contact met de Limburg Groep is doorgaans gekenmerkt door een plotselinge verandering in lithologie, vaak gecombineerd met een toename in compactie in de diepere delen (door de pre-Saalien begraving van het Carboon). Waar dikke zandlichamen en 'red beds' voorkomen in de onderliggende Limburg Groep, kan het lastig zijn om op boorgatmetingen de grens te onderscheiden. Echter, in kernen is het verschil in sedimentologisch uiterlijk tussen de Boven-Rotliegend en de Limburg Groep afzettingen doorgaans vrij duidelijk (Mijnlieff et al. 2011).

Definitie bovengrens

Contact met de Zechstein Groep. Doorgaans wordt dit contact gevormd door de basis van het Koperschalie Laagpakket of het Randkoperschalie Laagpakket van de Z1 (Werra) Formatie; dit geeft de zeer snelle Zechstein transgressie weer. Echter, in het zuidelijke onshore gebied, kan de top van de Boven-Rotliegend Groep gevormd worden door een discordant contact met jongere Zechstein Groep kleistenen en/of carbonaten.

Dikte indicatie
Tot 715 m in G13-01.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Rotliegend Group; DUI: Upper Rotliegend; BEL: -.

Ouderdom
Capitanien - Wuchiapingien (Gast et al. 2010).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2666 - 2856 m (190 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2875 - 3167 m (292 m)
Oorsprong naam
De naam is afgeleid van de Duitse stratigrafie waar het verwijst naar het bovenste, niet-vulkanische deel van de Rotliegend opeenvolging.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Harmen Mijnlieff (2017).
Referenties
Gast, R.E., Dusar, M., Breitkreuz, C., Gaupp, R., Schneider, J.W., Stemmerik, L., Geluk, M.C., Geißler, M., Kiersnowski, H., Glennie, K.W., Kabel, S. & Jones, N.S., 2010. Rotliegend. In: Doornenbal, J.C. and Stevenson, A.G. (editors): Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area. EAGE Publications b.v. (Houten), 59-69.
Mijnlieff, H.F., Van Ojik, K., Nortier, J., Okkerman, J.A., Gaupp, R. & Grötsch, J. 2011. The Permian Rotliegend of the Netherlands: Core Atlas, Appendix B.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Rotliegend Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-rotliegend-groep.