Onder-Rotliegend Groep

Code
RV
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert 1976). Bijgewerkt (NAM & RGD 1980; Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van roodbruine, silliciklastische sedimenten en basalt vulkanieten, in zeer variabele hoeveelheden.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel. Aride tot semi-aride milieu en basalt lavastromen gerelateerd aan de Hercynische riftfase.

Definitie ondergrens

Ligt discordant over het erosievlak aan de top van de Limburg Groep. Het volgt op voornamelijk fijnkorrelige rode zandstenen ('red beds') of steenkoollagen. De ondergrens wordt getrokken bij deze discordantie; in rode zandsteen ('red bed') opeenvolgingen kan deze grens soms moeilijk vast te stellen zijn.

Definitie bovengrens

De bovengrens wordt gevormd door de top van de vulkanieten. De groep wordt discordant of concordant bedekt door de zwarte schalies van het Koperschalie Laagpakket (Z1 (Werra) Formatie) of door de zandstenen en rode ('red bed') kleistenen van de vulkanietloze Boven-Rotliegend Groep.

Dikte indicatie
Tot 143 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

UK: ?; GER: Altmark; BEL: -.

Ouderdom
Cisuralien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3935 - 4014 m (79 m)
Opmerkingen:
Nog niet toegewezen omdat een complete opeenvolging, vergelijkbaar met de Duitse opeenvolging (bijv. Fabian et al 1962), nog niet in Nederland is aangetroffen.
Oorsprong naam
Naam is afgeleid uit de Duitse stratigrafische nomenclatuur waar het verwijst naar het onderste, vulkanische deel van het Rotliegend.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Van Adrichem Boogaert, H.A. 1976. Outline of the Rotliegend (Lower Permian) in The Netherlands. In: Falke, H. (ed.), The continental Permian in Central, West, and South Europe, 23-37
Fabian, H.J., Gaertner, H., Müller, G. 1962. Oberkarbon und Perm der Bohrung Oberlanger Tenge Z1 im Emsland - Fortschr. Geol. Rheinl. und Westf., 3, 1075-1096.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Rotliegend Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-rotliegend-groep.