Scruff Groep

Code
SG
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993). De SK-Groep, SG-Groep en SL-Groep kunnen worden samengenomen als de Boven-Jura Supergroep (code S).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van lokaal bitumineuze kleistenen met dunne carbonaatbank inschakelingen en glauconiethoudende, soms kleiige fijn- tot grofkorrelige zandstenen.

Afzettingsmilieu

Mariene milieus variërend van deels afgesloten (lagunair) tot open mariene (continentaal plat) condities.

Definitie ondergrens

Ligt concordant op de (paralische tot) terrestrische zanden van de Schieland Groep. Richting de bekkenrand kan het contact discordant worden.

Definitie bovengrens

Licht discordant bedekt door de sedimenten van de Rijnland Groep. Doorgaans wordt op het contact een verandering in kleur en logpatronen waargenomen. Lokaal kan de Scruff Groep ook bedekt worden door de Krijtkalk of Onder-Noordzee groepen.

Dikte indicatie
Tot 405 m (F18-05).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.

Ouderdom
laat Oxfordien - Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1682 - 2547 m (865 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de offshore 'Upper Scruff Bank' in de Noordzee, deze ligt direct naast referentieboorgat F03-03.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Scruff Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/scruff-groep.