Formatie van Nieuwkoop

Code
NUNI
Status
Formeel (Weerts & Busschers 2003).
Lithologische beschrijving

Bruin tot zwart veen en ander organisch materiaal, lokaal kleiig. In mindere mate gele tot groenbruine gyttjalagen of detritus van verslagen veen gemengd met klastisch sediment.

Afzettingsmilieu

Oligotroof (mosveen) tot eutroof (riet-, zegge en broekveen) moeras in laagland onderhevig aan een stijgende waterspiegel, hoogveengebied.

Definitie ondergrens

Geleidelijke overgang, met doorworteling, of scherp contact met periglaciaal zand (Formatie van Boxtel), riviersilt en zand (Formatie van Kreftenheye), of kustzand en -klei (Laagpakketten van Wormer, Walcheren, Schoorl en Zandvoort, Formatie van Naaldwijk). Geleidelijke overgang naar humeuze rivierklei (Formatie van Echteld).

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld. Elders, geleidelijke overgang naar lagunaire klei (Laag van Velsen, Formatie van Naaldwijk) of humeuze rivierklei (Formatie van Echteld), scherp contact met kustzand en -klei (Laagpakketten van Walcheren, Schoorl en Zandvoort, Formatie van Naaldwijk).

Dikte indicatie
Cumulatief tot ongeveer 8 m.
Geografische verbreiding
Veelal ingeschakeld in de Formaties van Naaldwijk en Echteld.
Regionale correlatie

Noordzee: Veelal meegenomen in de Elbow Formatie, gekarteerd in samenspraak met de Britse en Belgische Geologische Diensten; VK: British Coastal Deposits Group met Fenland en Breydon Formations, en Brittannia Catchments Group met Clippens Peat, Blelham Peat en Flanders Moss Peat Formations (McMillan et al. 2011); DUI: deel van de Holozäne Nordsee Formation (Brand et al. 1965; Barckhausen et al. 1977), Verzahnungskomplex en Torfkomplex (Preuss 1979); BEL: Lagen van Botrange, Pervijze en Rotselaar (Gullentops et al. 2001).

Ouderdom
Holoceen, lokaal Laat Pleistoceen (laat Weichselien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
0 - 8,1 m (8,1 m) beneden maaiveld
Opmerkingen:
Ingeschakelde veenlagen zijn onderdeel van de Formatie van Nieuwkoop.
Hypostratotype
Boring:
Diepte (dikte) langs boorgat:
Niet van toepassing.
Opmerkingen:
Profielen A, B en C uit Doppert et al. (1975).
Oorsprong naam
Vernoemd naar Nieuwkoop.
Vorige benaming(en)
Hollandveen Laagpakket, Formatie van Griendtsveen, veenlagen in de Betuwe Formatie (vgl. Doppert et al. 1975), Wold Formatie (Roeleveld 1974), Broek Formatie (Berendsen 1982, 1984).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Baeteman, C. 1981. An alternative classification and profile type map applied to the Holocene deposits of the Belgian coastal plain. Bulletin van de Belgische Vereniging voor Geologie, 90 (4), 257-280.
Barckhausen, J., Preuss, H., Streif, H.-J. 1977. Ein lithologisches Ordnungsprinzip für das Küstenholozän und seine Darstellung in Form van Profiltypen. Geologisches Jahrbuch Reihe A, 44, 45-77.
Berendsen, H.J.A. 1982. De genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht, een fysisch-geografische studie. Proefschrift, Utrechtse Geografische Studies 25, 255 p.
Berendsen, H.J.A. 1984. Problems of lithostratigraphic classification of Holocene deposits in the perimarine area of the Netherlands. Geologie en Mijnbouw 63: 351-354.
Brand, G., Hageman, B.P., Jelgersma, S., Sindowski, K.H. 1965. Die Lithostratigraphische Unterteilung des marinen Holozäns an der Nordseeküste. Geologisches Jahrbuch, 82, 365-384.
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Gullentops, F., Bogemans, F., De Moor, G., Paulissen, E., Pissart, A. 2001. Quaternary lithostratigraphic units (Belgium). In: Bultynck, P., Dejonghe, L. (eds.), Guide to a revised lithostratigraphic scale of Belgium, Geologica Belgica, 4/1-2, 153-164.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Preuss, H. 1979. Die Holozäne Entwicklung der Nordseeküste im Gebiet der östlichen Wesermarsch. Geologisches Jahrbuch Reihe A 53, 3-84.
Roeleveld, W. 1974. The Holocene Evolution of the Groningen Marine-Clay District. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Supplement, 24: 1-132.
Weerts, H.J.T., Busschers, F.S. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Nieuwkoop. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-nieuwkoop.