Boven-Graben Formatie

Code
SLCU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Herngreen & Wong 1989; Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Grijsbruine, fijnkorrelige, kalkhoudende zandstenen, gescheiden door een siltige klei opeenvolging. Beide zand intervallen, maar vooral de bovenste zandlaag, lijken een trechtervormig gamma-ray log patroon te hebben.

Afzettingsmilieu

Marginaal-marien, barrière eilanden systeem.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant de Midden-Graben Formatie.

Definitie bovengrens

Concordant bedekt door de mariene kleistenen van de Kimmeridge Kleisteen Formatie. Zuidwaarts, aan de zuidelijke rand van blokken F05-F08, gaat de formatie over in de paralische Formatie van Puzzle Hole (Herngreen & Wong 1989).

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 181 m, maar tot 305 m in MDZ-02.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.

Ouderdom
laat Oxfordien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2547 - 2670 m (123 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Centrale Slenk ('Central Graben').
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Herngreen, G.F.W. and Wong, Th.E. 1989. Revision of the ’Late Jurassic’ stratigraphy of the Dutch Central North Sea Graben - Geol. en Mijnbouw, 68, p. 73-105.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Graben Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-graben-formatie.