Formatie van Coevorden

Code
SKCF
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van bruingrijze, mergelige, sporadisch zandige kleistenen met, voornamelijk in het basale deel, enkele kalksteenlagen. De kalksteenlagen bestaan uit pelecypoden (over het algemeen Neomiodon) en/of ostracoden microcoquina laagjes. De kleistenen zijn vaak zeer fijn gelaagd. Op zoutdiapieren (bijv. boorgat Exloo Odoorn-2) en aan de bekkenranden komen in de formatie veelvuldig kalksteenlagen voor.

Afzettingsmilieu

Zoet- tot brakwater lacustrienbekken tot marginaal-marien (lagunair) subbekken milieu. Fijnkorrelige klastische afzettingen domineren in de bekkens, terwijl carbonaten (schelplagen) aan de bekkenranden en op verhoogde structuren (bijv. zoutdiapieren) voorkomen. Binnen deze uitersten komt een hele serie van overgangsfacies voor. De werkelijke bekkenontwikkeling is in Nederland alleen bekend uit type-boorgat Schoonebeek-197.

Definitie ondergrens

Ligt op de kleisteen-mergel-evaporiet opeenvolging van de Formatie van Weiteveen. In gebieden waar halokinese heeft plaatsgevonden, kan de Formatie van Weiteveen afwezig zijn. Hier ligt de Formatie van Coevorden direct en discordant op de Altena Groep of oudere sedimenten. Het contact met de Formatie van Weiteveen (Serpuliet Laagpakket) wordt gevormd door een duidelijk aanwezige kleisteen; deze is goed te zien op weerstands- en sonic logs.

Definitie bovengrens

Onder de basale, glauconiethoudende lagen van de Rijnland Groep.

Dikte indicatie
Tot 150 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: ?; DUI: Bückeberg Formation (Wealden); BEL: -.

Ouderdom
Berriasien - vroegst Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
944 - 1230 m (286 m)
Hypostratotype
Boring:
B17C0125(Ruinen-01)
Diepte (dikte) langs boorgat:
994 - 1046 m (52 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1644 - 1697 m (53 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1109,5 - 1174 m (64,5 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
114,2 - 295 m (180,8 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Coevorden, Drenthe.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Coevorden. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-coevorden.