Scruff Groenzand Formatie

Code
SGGS
Status
Formeel (Herngreen & Wong 1989). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993; Munsterman et al. 2012).
Lithologische beschrijving

Grijsgroene, ondiep mariene, fijnkorrelige zandstenen die vaak sterk gebioturbeerd zijn. Glauconietgehalte is doorgaans hoog en lokaal komen aan de basis van de opeenvolging veelvuldig sponsnaalden voor. De zandstenen kunnen zwak kleiig zijn en/of kalkhoudend.

Afzettingsmilieu

Vooroever tot offshore milieu.

Definitie ondergrens

De ondergrens met de Formatie van Skylge wordt gekenmerkt door een toename in gamma-ray waarden, veroorzaakt door een naar beneden toe afnemend kleigehalte. Het voorkomen van sponsnaalden aan de basis van de Scruff Groenzand Formatie kan plaatselijk als additioneel criterium gebruikt worden om de grens vast te stellen. De Scruff Groenzand Formatie / Formatie van Skylge grens valt samen met de Sequentie 2 / Sequentie 3 grens sensu Abbink et al. (2006).

Definitie bovengrens

Doorgaans concordant bedekt door de Formatie van Lutine. Het contact is diachroon. In het meest noordelijke deel van de Centrale Slenk is de basis van de Formatie van Lutine ouder. De bovengrens is gekenmerkt door een algemene toename in gamma-ray log waarden. In het zuidelijke deel van de Centrale Noordzee Slenk, kan er lokaal een discordante bovengrens zijn met de Vlieland Kleisteen Formatie (Rijnland Groep).

Dikte indicatie
Tot 177 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.

Ouderdom
midden Tithonien - laat Berriasien. Sequentie 3 sensu Abbink et al. (2006).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3021 - 3065 m (44 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2175 - 2230m (55 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de offshore Upper Scruff Bank in de Noordzee nabij boorgat F03-03.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Herngreen, G.F.W., De Boer, K.F., Romein, B.J., Lissenberg, Th., Wijker, N.C. 1983. Middle Callovian beds in the Achterhoek, eastern Netherlands. Mededelingen Rijks Geologische Dienst 37, 95-123.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Abbink, O.A., Mijnlieff, H.F., Munsterman, D.K. & Verreussel, R.C.M.H. 2006. New stratigraphic insights in the ‘Late Jurassic’ of the Southern Central North Sea Graben and Terschelling Basin (Dutch Offshore) and related exploration potential. Netherlands Journal of Geosciences 85, 221-238.
Munsterman, D.K., Verreussel, R.M.C.H., Mijnlieff, H.F., Witmans, N., Kerstholt-Boegehold, S. & Abbink, O.A. 2012. Revision and update of the Callovian-Ryazanian Stratigraphic Nomenclature in the northern Dutch Offshore, i.e. Central Graben Subgroup and Scruff Group. Netherlands Journal of Geosciences-Geologie en Mijnbouw, 91 (4), 555-590.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Scruff Groenzand Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/scruff-groenzand-formatie.