Vlieland Zandsteen Formatie

Code
KNNS
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Subhoekige tot goed afgeronde, fijn- tot middenkorrelige kleiige tot schone, wat glauconiethoudende zandstenen die plaatselijk overgaan in conglomeraatachtige zandstenen. Bioturbatie en wortelvorming komen vaak voor waardoor plaatselijk de aanwezige scheve gelaagdheid niet meer zichtbaar is. Glimmers, schelpfragmenten en lignietdeeltjes komen veel voor.

Afzettingsmilieu

Transgressief basaal zand (lag) en/of als prograderende kuststrandwallen of zandbanken.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant of licht discordant sedimenten van de Schieland Groep of de Scruff Groep. De ondergrens van de formatie is over het algemeen scherp. De basis van de Vlieland Zandsteen Formatie is een transgressieve eenheid volgend op de Laat Kimmerische fase, en kan daarom discordant over oudere afzettingen liggen.

Definitie bovengrens

Concordant contact met de Vlieland Kleisteen Formatie. Plaatselijk wordt het Laagpakket van De Lier licht discordant bedekt door de Formatie van Holland.

Dikte indicatie
Tot 220 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.

Ouderdom
laatst Berriasien (laat Ryazanien) - vroeg Aptien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2200 - 2246 m (46 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Vlieland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Vlieland Zandsteen Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/vlieland-zandsteen-formatie.