Helder Laagpakket

Code
KNNSH
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Kwartsrijke zandstenen met af en toe mariene en lagunaire kleisteen inschakelingen.

Afzettingsmilieu

Afgezet in een ondiep marien, kustnabij milieu. Aan elkaar verbonden strandwallen werden in een door golfwerking gedomineerd milieu afgezet.

Definitie ondergrens

Ligt in het midden van het Breeveertien Bekken stratigrafisch op het Helm Laagpakket. Bedekt aan de bekkenranden discordant oudere Mezozoïsche tot Paleozoïsche afzettingen.

Definitie bovengrens

Wordt doorgaans bedekt door de Vlieland Kleisteen Formatie.

Dikte indicatie
Tot 220 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.

Ouderdom
Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1412 - 1547 m (135 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Helder olieveld, Blok Q01, Nederlandse offshore sector.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Helder Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/helder-laagpakket.