Formatie van Zurich

Code
SLDZ
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Interval van voornamelijk fijnkorrelige, grijze, zandige tot siltige kleistenen met dunne inschakelingen van zand, carbonaat en steenkoollagen; zo nu en dan fossiel- en siderietrijk. De ingeschakelde carbonaatbanken komen zelden voor. In het Centraal-Nederlands Bekken lijkt de formatie wat zandiger te zijn, maar is tevens ontwikkeld in een kalkrijker onderste gedeelte, en een steenkoolrijker bovendeel. In het Vlieland Bekken bevat de formatie ook vulkanoklastische afzettingen.

Afzettingsmilieu

Kleiige kustvlakte, door bezinking tijdens overstromingen. Dunne zandlagen werden afgezet in crevassen, overslagdelta's, korte transgressies en kleinschalige fluviatiele geulen.

Definitie ondergrens

Vaak een discordante bedekking over de Onder-Bontzandsteen Formatie of de Zechstein Groep.

Definitie bovengrens

Wordt vaak concordant bedekt door de Scruff Groenzand Formatie, de Kimmeridge Klei Formatie of het Wadden Vulkanoklastisch Laagpakket. Wordt discordant bedekt door de Vlieland Zandsteen Formatie.

Dikte indicatie
Tot 456 m (VHZ-01).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Cromer Knoll Group; DUI: ?; BEL: -.

Ouderdom
laat Kimmeridgien - Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1773 - 2054 m (281 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2504 - 2512 m (8 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Zurich, Friesland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Zurich. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-zurich.