Berkel Klastica laagpakket

Code
KNNSD
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Zandsteen.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Richting het bekken (P en O kwadranten) kan een dunne zandige laag (lateraal equivalent aan het Berkel Zandsteen Laagpakket) onderscheden worden in de Vlieland Kleisteen Formatie. Deze zandige laag wordt informeel aangeduid als het Berkel Klastica laagpakket. Nam and RGD (1980) hebben deze naam voorgesteld voor de boorgaten waarin het lastig is om het Berkel Zandsteen Laagpakket en het Berkel Zand-Kleisteen Laagpakket te onderscheiden.
Regionale correlatie

Nog niet vastgesteld.

Ouderdom
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Berkel Klastica laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/berkel-klastica-laagpakket.