Gildehaus Zandsteen Laagpakket

Code
KNNSG
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Grofkorrelige tot conglomeraatachtige zandstenen met kwartskeien, zandsteen en kalksteen. Bevat vaak kleifragmenten, klei-ijzersteen en wat steenkool, ingeklemd tussen kleiige, glauconietrijke zandsteen. Middenkorrelige zandstenen, vaak met een hoog kalkcementgehalte, komen vaak voor en gaan plaatselijk over in kalkhoudende zandstenen. Op sommige plaatsen gekenmerkt door een hoog gehalte aan sponsnaalden.

Afzettingsmilieu

Binnen tot midden neritisch milieu met plaatselijk kustafzettingen. Prograderend in offshore zandbanken en strandwallen.

Definitie ondergrens

Concordante bedekking met het Laagpakket van Westerbork.

Definitie bovengrens

Licht discordant tot concordant bedekt door het Vlieland Kleisteen laagpakket. Kan ook discordant bedekt worden door de Formatie van Holland.

Dikte indicatie
50 - 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Valhall Formation; DUI: Gildehaus-Formation; BEL: -.

Ouderdom
laat Hauterivien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1084 - 1091 m (7 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1411,5 - 1471,5 m (60 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Gildehaus, Duistland in de regio Nedersaksen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Gildehaus Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/gildehaus-zandsteen-laagpakket.