Holland Groenzand Laagpakket

Code
KNGLG
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Afwisseling van groengrijze, glauconietrijke, zeer fijn- tot fijnkorrelige, kleiige zandstenen. Bevat plaatselijk siltstenen met kalk- of siderietcement en olijfgrijze kleistenen. Het laagpakket wordt gekenmerkt door sterke bioturbatie.

Afzettingsmilieu

Midden tot buiten neritisch milieu. Het veelvuldig voorkomen van glauconiet duidt op intense golfwerking en/of stormprocessen voorafgaand aan afzetting ('winnowing').

Definitie ondergrens

Het laagpakket bedekt het Onder-Holland Mergel Laagpakket.

Definitie bovengrens

Het laagpakket wordt bedekt door het Midden-Holland Kleisteen Laagpakket.

Dikte indicatie
Up to 130 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Carrack Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: Hainaut Group.

Ouderdom
Albien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1358 - 1408 m (50 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1655 - 1824 m (169 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de provincie Zuid-Holland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Holland Groenzand Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/holland-groenzand-laagpakket.