Laagpakket van Friesland

Code
KNNSF
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Bestaat voornamelijk uit fijn- tot middelkorrelige, kleiige, glauconiethoudende zandstenen, die lokaal in conglomeraatachtige zandstenen kunnen overgaan. Bioturbatie, glimmers, schelpfragmenten en lignietdeeltjes komen vaak voor.

Afzettingsmilieu

Basaal transgressieve zanden die sterk omgewerkt zijn door bioturbatie, golfwerking, stormen en soms getijden. Ook als prograderende kuststrandwallen of offshore zandbanken. Open marien tot kustnabij milieu.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant tot licht discordant de sedimenten van de Schieland Groep of de Scruff Groep of de Zuidwal Vulkanieten Formatie in de Centrale Slenk, Terschelling Bekken en Vlieland Bekken. De ondergrens van de formatie is doorgaans scherp. Het laagpakket onlapt op het Friesland Platform, Noord-Holland Platform/Centraal-Nederlands Bekken, Groningen Hoog, Texel-IJsselmeer Hoog en kan discordant op veel oudere afzettingen liggen (Trias, Perm, Carboon).

Definitie bovengrens

Top van het laagpakket heeft een concordante grens met de Vlieland Kleisteen Formatie.

Dikte indicatie
Tot 200 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.

Ouderdom
laatst Berriasien - vroeg Valanginien in de Vlieland en Terschelling bekkens. Door graduele onlap kan de ouderdom Barremien zijn op het Friesland Platform, Groningen Hoog, Noord-Holland Platform/Centraal-Nederlands Bekken en Texel-IJsselmeer Hoog.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2200 - 2246 m (46 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2035 - 2042 m (7 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2102 - 2211 m (109 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Friesland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Friesland. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-friesland.