Midden-Holland Kleisteen Laagpakket

Code
KNGLM
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Grijze en/of roodbruine kalkhoudende schalieachtige kleisteen. Het laagpakket is duidelijk kalkarmer dan de onder- en bovengelegen laagpakketten. Bevat een paar dunne, grove, klastische lagen.

Afzettingsmilieu

Buiten neritisch milieu, waarin fijne deeltjes en carbonaten bezonken.

Definitie ondergrens

Bedekt de Onder-Holland Mergel, Holland Groenzand en Spijkenisse Groenzand laagpakketten. In hogere settings kan het Midden-Holland Kleisteen Laagpakket op oudere afzettingen rusten.

Definitie bovengrens

Waar de grens concordant is, wordt het bedekt door het Boven-Holland Mergel Laagpakket.

Dikte indicatie
50 - 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Carrack Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: Hainaut Group.

Ouderdom
Albien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2371 - 2384 m (13 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1279 - 1358 m (79 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de provincie Zuid-Holland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houber (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Midden-Holland Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/midden-holland-kleisteen-laagpakket.