Bentheim Kleisteen Laagpakket

Code
KNNCV
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Dun mergelig, siltig tot zandig kleisteen interval.

Afzettingsmilieu

Open marien milieu.

Definitie ondergrens

Bedekt licht discordant de Coevorden Kleisteen Formatie.

Definitie bovengrens

Concordant bedekt door het Bentheim Zandsteen Laagpakket. De grens wordt getrokken aan de basis van de massieve zandsteen.

Dikte indicatie
50 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.

Ouderdom
vroeg Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1176 - 1192 m (16 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1613 - 1616 m (3 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de stad Bad Bentheim, Duitsland, in de regio Nedersaksen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Bentheim Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/bentheim-kleisteen-laagpakket.