hoofd-Vlieland Kleisteen laagpakket

Code
KNNCM
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Kleisteen.

Afzettingsmilieu

Marine.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 575 m.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie

Nog niet vastgesteld.

Ouderdom
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Vlieland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). hoofd-Vlieland Kleisteen laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/hoofd-vlieland-kleisteen-laagpakket.