IJsselmonde Kleisteen Laagpakket

Code
KNNCA
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Dun interval van licht- tot donkergrijze, siltige tot fijnkorrelige zandige, vaak mergelige kleisteen. Bevat open marien tot lagunaire flora en fauna. Inschakelingen van dunne kleiige zandlagen.

Afzettingsmilieu

Marginaal tot open marien milieu.

Definitie ondergrens

Scherpe ondergrens met de fijnkorrelige, paralische (Rodenrijs Kleisteen Laagpakket) en fluviatiele afzettingen van de Formatie van Nieuwerkerk.

Definitie bovengrens

Geleidelijke grens met het IJsselmonde Zandsteen Laagpakket (Vlieland Zandsteen Formatie). Grens wordt getrokken aan de basis van de massieve zandsteen.

Dikte indicatie
Tot 85 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.

Ouderdom
midden Barremien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1216 - 1234 m (18 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het voormalig dorp IJsselmonde, tegenwoordig deel uitmakend van Rotterdam.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). IJsselmonde Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/ijsselmonde-kleisteen-laagpakket.