Vlieland Mergel Laagpakket

Code
KNNCK
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Een witte tot lichtgrijze mergel. Bovenin kalkrijk, onderin kleiig.

Afzettingsmilieu

Vrij diep in het centrale deel van het bekken, waar sedimentatie gedomineerd werd door het bezinken van pelagische bioklasten.

Definitie ondergrens

Gekenmerkt door een overgang naar de donkere bruingrijze tot grijze schalieachtige kleistenen van de Vlieland Kleisteen Formatie.

Definitie bovengrens

Met het Onder-Holland Mergel Laagpakket; gekenmerkt door een scherpe overgang naar roodbruine kleistenen.

Dikte indicatie
Up to 200 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.

Ouderdom
laat Hauterivien - vroeg Barremien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2569 - 2638 m (69 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Vlieland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Vlieland Mergel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/vlieland-mergel-laagpakket.