Laagpakket van Aerdenhout

Code
SLDBA
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van snel afwisselende, grijsbruine, zandige kleistenen, siltstenen en fijnkorrelige, lichtgrijze zandstenen met verspreid bruinkoolmateriaal. Steenkoollagen zijn zeldzaam.

Afzettingsmilieu

Lage kustvlakte tot fluviatiele vlakte. Naar boven in het laagpakket worden mariene invloeden talrijker. Fijne deeltjes bezonken op overstromingsgebieden en in kleine meren. Zanden werden afgezet door fluviatiele geulen, crevassen, en lacustriene deltas. Moerassen werden niet gevormd, of ze zijn geërodeerd en omgewerkt door fluviatiele processen.

Definitie ondergrens

Discordant contact met de mariene kleistenen of zandige carbonaten van de Altena Groep.

Definitie bovengrens

Concordant contact met het door klei gedomineerde Fourteens Kleisteen Laagpakket; kan doorgaans herkend worden door een scherpe toename in gamma-ray log waarden. De grens wordt getrokken aan de top van de laatste duidelijke zandsteenlaag. Waar truncatie heeft plaatsgevonden, kan de top een discordant contact zijn met het Neomiodon Kleisteen Laagpakket, of de Rijnland, Krijtkalk of Onder-Noordzee groepen.

Dikte indicatie
Tot 181 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.

Ouderdom
vroeg Kimmeridgien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2110 - 2270 m (160 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2695 - 2808 m (113 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2122 - 2196 m (74 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Aerdenhout, Noord-Holland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Aerdenhout. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-aerdenhout.