Onder-Werkendam Laagpakket

Code
ATWDL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Grijze, af en toe siltige kleistenen. Bevatten vaak kenmerkende klei-ijzersteen concreties en/of ijzeroölieten.

Afzettingsmilieu

Open marien.

Definitie ondergrens

Ligt op de bitumineuze kleistenen van de Posidonia Schalie Formatie.

Definitie bovengrens

Getrokken bij het voorkomen van de eerste meer kalkhoudende, siltige tot zandige lagen van het bovenliggende Midden-Werkendam Laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 750 m (K14-FA-106).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.

Ouderdom
Toarcien - vroeg Bajocien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2007 - 2205 m (198 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Werkendam Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-werkendam-laagpakket.