Bentheim Zandsteen Laagpakket

Code
KNNSP
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Over het algemeen een vrij dikke opeenvolging van massieve zandstenen, kalkhoudend met veel schelpfragmenten, lignietdeeltjes en glauconietkorrels. De voornaamste korrelgrootte varieert van fijn- tot middenkorrelig, maar fijn grind groottes komen ook voor. Bioturbatie is vaak aanwezig.

Afzettingsmilieu

Kust (delta) tot marien (binnen tot midden neritisch) milieu, met prograderende offshore zandbank en strandwal systemen.

Definitie ondergrens

Plaatselijk is het onderliggende Bentheim Kleisteen Laagpakket afwezig, waardoor het Bentheim Zandsteen Laagpakket discordant op de Formatie van Coevorden (Nedersaksen Groep) ligt. Over het algemeen ligt het concordant op de Vlieland Kleisteen Formatie (Bentheim Kleisteen Laagpakket).

Definitie bovengrens

Over het algemeen concordant bedekt door de Vlieland Kleisteen Formatie (Laagpakket van Ruinen). In zoutstructuren en bekkenrand gerelateerde omgevingen kan het Bentheim Zandsteen Laagpakket discordant bedekt worden door de Formatie van Holland of de Onder-Noordzee Groep.

Dikte indicatie
50 - 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Valhall Formation; DUI: Bentheim Formation; BEL: -.

Ouderdom
vroeg Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1142 - 1177 m (35 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1555 - 1613 m (58 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de stad Bad Bentheim in Duitsland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Bentheim Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/bentheim-zandsteen-laagpakket.